Kvalita

Cílem je zajistit nevyšší profesionalitu instruktorů a jejich neustále vzdělávání ve své disciplíně, kde dbáme na schopnost pak tyto vědomosti předávat mezi své svěřence. Dbáme i na obsahovou stránku, tak aby se vaše schopnosti a vědomosti dostávali na co nejvyšší úroveň.
Průvodci a instruktoři
Výběr jednotlivých vůdců prochází pečlivým výběrem nejen po fyzické a vzdělanostní stránce, ale i po stránce osobní. Naši vůdci musí být nejen profesionální ve své disciplíně, ale zároveň dobrým.pedagogem a přítelem. Přehled osobností

Bezpečnost

Pohyb na outdoorových aktivitách vyžaduje nejen fyzickou, ale i psychickou odolnost, nesmíme ale zapomenou na vhodnou úvahu vůdce, jeho respekt ke skupině a okolí, ve kterém se pohybujete. Zde klademe na maximální obezřetnost našich instruktorů a pečlivé vnímání všech indicií, tak aby Váš návrat byl vždy bezpečný a bez úrazů. Proto jedna z hlavních priorit je výcvik a schopnost tyto zkušenosti využívat přirozeně v terénu velmi důležitá.
Nákupní košík je prázdný